نوشته‌ها

آقای مدرّسی کدام را باور کنیم!؟

/
جناب آقای فرید مدرّسی که یکی از نویسندگان، محقّقان و فعّالان حیطه تاریخ است، …

تا قبل از ظهور به هیچ بهانه نباید نیروها را هدر داد!

/
جناب آقای غلامحسین تاجری نسب که یکی از اساتید انجمن حجتیّه است، …