نوشته‌ها

انجمنی‌ها مصداق طالبان حقّی هستند که …

متأسفانه برخی از منتقدان انجمن حجتیه، بعضاً به نوعی نسبت به افراد این گروه انتقاد میکنند که گویی هیچ فرقی با دشمنانی همچون آمریکا و اسرائیل ندارند! ادامه مطلب

توضیحی بر یک پاسخ مبهم!

📺 اخیرا برنامه تلویزیونی سرچشمه اختصاص یافت به موضوع انجمن حجتیه. جناب آقای بازرگانی که از جداشدگان از این گروه در پیش از پیروزی انقلاب هستند، مطالبی فرمودند که قابل استفاده بود. ادامه مطلب

خجالت بکشید❗️

چندی است به خاطر مشغولیتهایی که دارم، وقتی را به انتشار مطلب در فضای مجازی اختصاص ندادم. اما امروز با مطلبی مواجه شدم که سکوت را ظلم، بی انصافی و نامردی دیدم.

ادامه مطلب