نوشته‌ها

انجمنی‌ها مصداق طالبان حقّی هستند که …

متأسفانه برخی از منتقدان انجمن حجتیه، بعضاً به نوعی نسبت به افراد این گروه انتقاد میکنند که گویی هیچ فرقی با دشمنانی همچون آمریکا و اسرائیل ندارند! ادامه مطلب

متدین جاهل،ابزار منافق!

استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری: حادثه کربلا راهمین دو عامل به وجود آوردند. مردم جاهل و نادان ابزار دست ابن‌زیادها قرار گرفتند!

ادامه مطلب

Portfolio Items