نوشته‌ها

احسان طبری: مبارزه علیه حجتیه از طرف روحانیون و یاران امام انجام می‌گرفت.