نوشته‌ها

پرچم اقامه معروف، پرچم طاغوتی نیست.

/
عارف واصل، عالم عامل، حضرت آیت الله علی سعادت پرور (پهلوانی تهرا…

می خواستند از طریق روایت، ما را از مبارزه منصرف کنند!

/
 انجمنی ها برای توجیه عدم مبارزه خود، به روایات عدم قیام قبل از ظهور…

امام به ما آموخت که انتظار در مبارزه است.

/
سیّد شهیدان اهل قلم، سیّد مرتضی آوینی در متنی که به مناسبت رحلت امام…

تا قبل از ظهور به هیچ بهانه نباید نیروها را هدر داد!

/
جناب آقای غلامحسین تاجری نسب که یکی از اساتید انجمن حجتیّه است، …