نوشته‌ها

شیخ محمود حلبی: ما بنا نداریم با شاه در بیفتیم❗️

مرحوم استاد حمید سبزواری در خاطرات خود می گویند: ادامه مطلب

انجمنی‌ها مصداق طالبان حقّی هستند که …

متأسفانه برخی از منتقدان انجمن حجتیه، بعضاً به نوعی نسبت به افراد این گروه انتقاد میکنند که گویی هیچ فرقی با دشمنانی همچون آمریکا و اسرائیل ندارند! ادامه مطلب