ادّعای شیخ محمود حلبی مبنی بر عنایت امام زمان (علیه السّلام) به او

یکی از موضوعاتی که شیخ محمود حلبی به دفعات در جلسات عمومی و خصوصی بر آن تکیه نموده و مطرح میکرد، موضوع عنایات حضرت به او بود.

شکّی نیست که همه عالم هستی تحت توجّهات حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء قرار دارد، امّا تأکید بر عنایات از جانب خود گوینده، آن هم به گونه ای که در ذهن مستمع به صورتی خاصّ جلوه کند، قابل تأمّل است. این مسئله در میزان تبعیّت محض مریدان رهبر انجمن، اثر مستقیم داشت.

انشاءالله در آینده نمونه هایی خاصّ از این موضوع که در جلسات مختصّ انجمن ذکر شده است، ارائه خواهد شد.

در سخنرانی زاهدان نیز این موضوع دیده میشود. آقای حلبی میگوید:

«و خدا را گواه و آگاه میگیرم بر این مطلبی که میگویم. و این مطلب علاوه بر جنبه های علمی و منطقی که دارد، جنبه های تجربه و امتحانهایی که خود من کرده ام، آزمایشی، جنبه های آزمایشی شدید دارد. در هر مطلبی که به پناه امام زمان رفتم، در هر مشکلی که به ساحت ولایت آن حضرت پناه بردم، آن بزرگوار به اذن خدا حفظ کرد و نگهداری کرد…. این مطلب را علاوه بر جنبه های علمی، آزمایشهای مکرّر کرده ام…».