,

دعای شیخ محمود حلبی برای اهل سنّت

یکی از موضوعاتی که همواره درباره انجمن حجتیّه مطرح بوده است، عدم اعتقاد آنان به وحدت میان شیعه و سنّی است. حتّی برخی مدّعی هستند که انجمنیها، اهل سنّت را مسلمان نمیدانند! امّا در پایان این سخنرانی میشنویم که رهبر انجمن حجّتیه، علاوه بر شیعیان، برای کلّ مسلمانان دعا میکند. ادامه مطلب …

,

ادّعای شیخ محمود حلبی مبنی بر عنایت امام زمان (علیه السّلام) به او

یکی از موضوعاتی که شیخ محمود حلبی به دفعات در جلسات عمومی و خصوصی بر آن تکیه نموده و مطرح میکرد، موضوع عنایات حضرت به او بود. ادامه مطلب …