جسارت‌های عمادالدین باقی به آیت‌اللّه خوئی(رحمت الله علیه)

/
29 آبان سال 57 بود که برخی از فضلا و طلاب حوزه علميه قم، با انتشار ا…