مطالب توسط .

حاج حیدر را دعا کنید

حاج حیدر رحیم پور ازغدی از جمله مبارزان و دوستان قدیمی مقام معظم رهبری است که خاطرات خوبی از دوران حضور رهبر انجمن در مشهد دارد.

 نهی از “عبادت دینی”

در مطلب پیشین، به اقتضای موضوع، این عبارت نگاشته شده بود که: « شیخ محمود حلبی به یکی از اعضای انجمن دستور داد تا برای از دست ندادن پست کلیدی در نظام جمهوری اسلامی، مرجع تقلیدش را موقتاً عوض کند!!»