درباره ما

حقایقی پیرامون انجمن حجتیه

“حقایقی پیرامون انجمن حجتیّه”سایتی است که به مدد الهی، در راستای شناخت هر چه بیشتر تشکیلات انجمن حجتیّه، به تدریج به سئوالات زیر و دهها سئوال اعتقادی، سیاسی، تاریخی و تشکیلاتی دیگر پیرامون این گروه، پاسخ میدهد:

۱- چه نیازی به آشنایی با انجمن حجتیّه وجود دارد؟
۲- انجمن حجتیّه با چه اهدافی و چگونه تأسیس شد؟
۳- این گروه چه خدماتی به اسلام و تشیع نموده و مینماید؟
۴- نقاط قوّت و ضعف انجمن چیست؟
۵- مبانی کلامی این گروه از کجا نشأت میگیرد و در عمل به کجا میانجامد؟
۶- دیدگاه و عملکرد سیاسی این گروه در مقاطع مختلف زمانی چه بوده است؟
۷- نگاه رجال و دیگر گروههای مذهبی یا سیاسی، اعم از دوست و دشمن به این گروه چه بوده و چیست؟
۸- سازمان و تشکیلات انجمن حجتیّه چگونه و بر اساس چه شیوه هایی عمل میکند؟
۹- آیا همه مطالبی که تا کنون در مورد انجمن شنیده اید صحیح بوده است؟
۱۰- انجمن حجتیّه تعطیل شده و یا هنوز مشغول به فعّالیّت است؟

در مورد مطالبی که در این سایت منتشر میشود، توجّه به نکات زیر ضروری است:

۱- منظور از انجمن حجتیّه، مدیریّت، سران و بدنه اصلی و هدایت کننده این گروه است، نه همه اعضای رده پایین. چرا که برخی از افرادی که در این گروه بوده و یا هستند، با هدف انجام وظایف و فعّالیّتهای مذهبی به این گروه پیوسته و شناخت کافی نسبت به آن ندارند.

۲- افراد، گروهها و یا جریاناتی وجود دارند که شباهتهای قابل توجّهی به انجمن حجتیّه دارند، امّا نه تنها انجمنی نیستند، بلکه شاید بعضاً شناختی از انجمن هم نداشته باشند که در این سایت از آنها با عنوان شبه انجمنی یاد میکنیم. لذا باید مراقب بود که صرفاً به خاطر برخی شباهتها، نسبت عضویّت در انجمن به هر کسی داده نشود. البته مسلّم است که مهم و اولویّت، طرز تفکّر است.

۳- منابع بخش قابل توجّهی از مطالبی که تقدیم میشود، از این قرار است: نرم افزار “خشت کج”، کتاب “درسنامه انجمن حجتیّه”، کتب و اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کتب مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، مصاحبه ها و تحقیقات میدانی، و شاید از همه مهمتر کتب و سخنرانیهای سران این گروه.