احسان طبری: مبارزه علیه حجتیه از طرف روحانیون و یاران امام انجام می‌گرفت.

یڪی از موضوعاتی ڪه انجمن حجتیه سعی دارد تا آن را برجسته نماید، نقش حزب توده در اختلاف افڪنی میان انجمن و انقلاب است. آنان با استناد به خاطرات احسان طبری و ڪیانوری بر این مسئله پافشاری می نمایند.

✅ این در حالی است ڪه سران حزب توده بر سابقه اختلاف میان انجمن و انقلابیون تصریح داشته و فقط به تلاش برای افزایش اختلافات معترفند. به مناسبت سالروز درگذشت احسان طبری، بخشی از خاطرات او را تقدیم مینماییم. وی ڪه ایدئولوگ ارشد و عضو ڪمیته مرڪزی و هیئت سیاسی حزب توده ایران بود، در ڪتاب “ڪژراهه” در دو جای مختلف به موضوع انجمن اشاره ڪرده و می نویسد:
✍️ « نڪته جالب در گزارش سیاسی دبیر اول حزب تقسیم جنبش اسلامی به سه بخش، یعنی بخش قشری، بخش واقع بین و بخش روشن بین است ڪه می بایست محور تبلیغ افتراق آمیز حزب توده در میان مسلمانان پیرو امام شود، ولی در عمل مسلمانان انقلابی به این تقسیم بندی بی اعتنا ماندند و بهانه هایی مانند”اجرای بند ج” اصلاح ارضی و قانون ڪار مصوب وزارت ڪار و تبلیغات تفرقه آمیز دیگر در بنیان مرصوص”وحدت ڪلمه” اسلامی رخنه ای نیافت.
ولی حزب این مسئله را تا پایان دنبال ڪرد و در تحلیل های داخلی و تبلیغ راجع به گروه “حجتیه” نمونه هایی بدست می داد. حقایق نشان داد ڪه جمهوری اسلامی نسبت به ڪار و وظایف خود بمراتب آگاهتر و مسلط تر از تحلیل‌های بی رنگ و رمق حزب توده است، ڪه با قصد رخنه‌گری و تفرق اندازی انجام می‌گیرد….
حزب توده می‌ڪوشید، در میان مسلمانان انقلابی تفرقه بیندازد. جنبش اسلامی را به سه گرایش تقسیم ڪرد و هرڪدام از روحانیون مبارز و رجال انقلابی اسلامی را در چارچوب تنگ معینی جای داد: یڪی “روشن بین” است، یڪی “واقع بین” است، یڪی “قشری” است. مقصد و معنای این نامگذاری‌ها معلوم بود.
⚡️حزب توده مسئله “حجتیه” را بزرگ ڪرد. با استفاده از چند نطق در افشاء حجتیه ناگهان این مسئله به شدت مطرح شد.”وزراء” حجتیه معرفی شدند. 
🔸مبارزه علیه حجتیه از همان اوائل پیروزی انقلاب از طرف روحانیون و یاران امام انجام می‌گرفت، ولی مقصد حزب در واقع مغلطه در مسائل و آلوده ڪردن افراد بعنوان حجتیه بود. جنبش اسلامی علاوه بر تقسیم بندی‌های دیگر به عناصر “چپ” و “راست” تقسیم می‌گردید. معلوم نیست چه ڪسی چپ و با چه ملاڪی چپ است و چه ڪسی راست است و مناط و ملاڪ آن چیست؟ امام در مقابل این تحریڪات مسئله وحدت مسلمانان را ڪه با تڪبیر در انقلاب اسلامی پیروز شدند، برجسته ڪرد و از رخنه و دسیسه ڪاری جلوگیری بعمل آورد. ایشان در عین حال ماهیت واقعی و ابعاد “انجمن حجتیه” را می دانستند.»
📚 منبع: ڪژراهه(خاطراتی از تاریخ حزب توده)،احسان طبری، انتشارات امیرڪبیر، چاپ سوم ۱۳۶۷،صفحات ۳۰۴ و ۳۱۱
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *